01/09/2021

Agent Municipal

🇫🇷 Chers habitants,

A partir du jeudi, 2 septembre 2021, la commune de Dippach, en collaboration avec la commune de Bertrange, disposera d’un poste d’agent municipal Ă  raison de 8 hrs par semaine.

Ce dernier effectuera sa patrouille 1-2 fois par semaine à travers les 4 localités de la commune de Dippach.

Une première période allant jusqu’au 15 octobre 2021 fera office de phase de sensibilisation pendant laquelle l’agent municipal ne distribuera que des avertissements non-taxés. Une fois cette période écoulée, les infractions au code de la route relevant du domaine de compétence de l’agent municipal feront l’objet d’avertissements taxés.

Les 2 personnes qui assureront ce service communal à tour de rôle, seront identifiables par leur uniforme et circuleront en voiture ou à vélo aux couleurs de la commune de Dippach.

 

🇱🇺 Léif Awunner,

Heimadder informéiere mir Iech dass d’Gemeng Dippech an Zesummenaarbecht mat der Bartrenger Gemeng ab en Donneschden, 2. September 2021 een Agent municipal fir 8 Stonnen d’Woch zu Verfügung stellt.

Den Agent municipal wäert 1 bis 2 mol d’Woch an de 4 Uertschafte vun der Dippecher Gemeng am Asaz sinn.

DĂ©i 6 Ă©ischt Wochen, bis de 15. Oktober 2021, gĂ«llen als SensibilisĂ©ierungsphas an där den Agent nĂ«mme Warnungen ausdeelt. Soubal dĂ©i Phas ofgelaf ass, ginn d’VerstĂ©iss gĂ©int de Code de la route dĂ©i am Kompetenzberäich vum Agent municipal falen mat engem Protokoll sanktionĂ©iert.

Béid Persounen déi sech déi Tâche ofwiesselend opdeelen sinn un hirem Uniform z’erkennen a si mat engem Auto oder Vëlo vun der Gemeng Dippech ënnerwee.

Retour