11/06/2023 de 11:30 à 18:00
Ajouter au calendrier

Dachsen Kiermes

Traditionnell Dachsen Kiermes vun 11h30 un beim Scoutshome zu Schuller.
Fir Iessen a Gedrénks as gesuergt, an och Spill a Spass kënt net ze kuerz.

Retour