Il est porté à la connaissance des électeurs qu’ils sont appelés à se prononcer le 7 juin 2015 par voie de référendum sur différentes questions en relation avec l’élaboration d’une nouvelle Constitution.

Les textes afférents peuvent désormais être consultés à la maison communale de Dippach à Schouweiler le lundi, mardi et jeudi de 08.00 à 12.00 heures et de 14.00 à 17.00 heures ; mercredi de 07.30 à 12.00 heures et de 14.00 à 17.00 heures ; vendredi de 08.00 à 12.00 heures et les samedis 30 mai 2015 et 6 juin 2015 de 10.00 à 12.00 heures.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heimat ginn d’Wieler informéiert, dass si opgeruff sinn, sech de 7. Juni 2015 iwwert e Referendum zu verschiddene Froen a Relatioun mat dem Ausschaffe vun enger neier Verfassung auszeschwätzen.

Déi betreffend Texter kennen elo an der Dippecher Gemeng zu Schuller vu Méindes, Dënschdes, Donneschdes vun 08.00 bis 12.00 Auer a vun 14.00 bis 17.00 Auer ; Mëttwochs vun 07.30 bis 12.00 Auer a vun 14.00 bis 17.00 Auer ; Freides vun 08.00 bis 12.00 Auer, souwéi Samschdes, den 30. Mee 2015 an de 6. Juni 2015 vun 10.00 bis 12.00 Auer konsultéiert ginn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiermit wird bekannt gegeben, dass die Wähler aufgerufen sind, sich am 7. Juni 2015 per Referendum über verschiedene Fragen in Bezug auf die Ausarbeitung einer neuen Verfassung auszusprechen.

Die betreffenden Texte liegen jetzt zur Einsicht im Rathaus der Gemeinde Dippach in Schouweiler von Montag, Dienstag, Donnerstag von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr ; Mittwoch von 07.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr ; Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr und am Samstag dem 30. Mai 2015 und am Samstag dem 6. Juni 2015 von 10.00 bis 12.00 Uhr.

Non
Non