11/10/2023

Ëmbau an Erweiderunge vum Krematorium vun Hamm

🇱🇺 Opgepasst!
Well am Moment am Krematorium zu Hamm Erweiderungsan
Ëmbauaarbechte sinn, kënne Verzögerungen
entstoen, besonnesch bei den Abschiedsfeieren. Dës
Zäit ass duerch intensiv Bauaarbechten mat vill Kaméidi
gepräägt.
Un all d’Familljen, déi hir Léifsten verluer hunn: Fir Iech
eng Alternativ wärend dëser sensibeler Zäit unzebidden,
ermontere mir Iech bei Ärer Gemeng nozefroen, fir aner
Plaze fir Är Trauerfeieren ze fannen.
D’Verstreeë vun vun den Äschen ass méiglech zu Hamm op
der Streewiss.

______________________

🇫🇷 Attention !
En raison des travaux d’extension et de rénovation au
Crématorium de Hamm, des retards peuvent survenir,
notamment lors des cérémonies d’adieu. Malheureusement
cette période s’accompagne d’une présence accrue de travaux,
créant une ambiance de chantier.
À toutes les familles endeuillées : Pour vous offrir une alternative
lors de ces moments sensibles, nous vous encourageons à vous
rapprocher de votre mairie afin d’envisager d’autres lieux pour
vos cérémonies commémoratives.
La dispersion des cendres est possible sur la pelouse de
dispersion à Hamm.

 

 

Annonce Sicec

Retour